Inchide X Educatie Diabet
Evenimente

ANUNȚ privind ACTUALIZAREA și PRECIZAREA CONVOCATORULUI din data de 26.09.2017Se actualizează și precizează convocarea întrunirii Adunării Generale a Asociației Române de Educație în Diabet pentru data de 10 noiembrie 2017, orele 11.00-12.00 la Sibiu, Hotel Ramada, Sala Gamma, după cum urmează.


Se actualizează și precizează ordinea de zi propusă spre discutare și supunere la vot, ce va avea următorul conținut:


 • 1. Prezentarea Raportului de activitate de la ultima Adunare Generală.

 • 2. Alegeri pentru componența Consiliului Director.

 • 3. Alegeri pentru funcția de Președinte al Asociației.

 • 4. Modificarea Statutului Asociației astfel:

  • 4.1. Modificarea art. 16 din Statutul Asociației în vederea eliminării prevederii privind banca la care este deschis contul bancar al Asociației;

  • 4.2. Modificarea art. 29 și 30 din Statutul Asociației în vederea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului Director de la trei la patru ani;

  • 4.3. Actualizarea și uniformizarea terminologiei utilizate pentru Consiliul Director ca organ de conducere și administrare a Asociației, prin înlocuirea sintagmei „Comitetul Director” cu denumirea unică de „Consiliul Director” în conținutul Statutului Asociației (art. 4, 16, 19 lit. b) 21, lit.b, 22 lit. c), 24 lit. b), 26, 27 lit. c), g) și h), art. 28 și 33).

  • 4.4. Renumerotarea articolelor din Statutul Asociației în vederea corectării dublei menționări a art. 24.

 • 5. Schimbarea sediului Asociației în Str. Agricultorilor nr. 12 Cluj – Napoca, și modificarea în consecință a art. 2 din Statutul Asociației.

 • 6. Aprobarea aderării unor noi membri ai Asociației.

 • 7. Planul de activități 2017-2018.

 • 8. Varia. Membrii Asociației sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale.Consiliul Director al ARED
Cluj-Napoca, 07 noiembrie 2017
Preşedinte ARED
banner inscriere